Antallet af bjerg gorillaer er stigende i Uganda, Rwanda og Congo

En ny optælling af bjerg gorillaer i Uganda, DR Congo og i Rwanda viser, at antallet af de truede bjerg gorillaer er steget med 26,3 procent på de sidste syv år. Bestandene af bjerg gorillaer er sagt på en anden måde vokset med 3,7 procent om året.


Optællingen giver også ny viden om de i alt 480 bjerg gorillaer, og hvordan de fordeler sig i 36 grupper med 14 enlige silverback-hanner i Virunga Massif, hvor den omfattende undersøgelse har fundet sted. Den sidste optælling i Virunga Massif skete i 2003, hvor man fandt 380 individer.

Virunga Massif dækker tre nationalparker, som grænser op til tre lande; fra Virunga National park i DR Congo, Volcanoes National Park i Rwanda til Mgahinga Gorilla National Park i Uganda. Det eneste andet sted, hvor der endnu findes bjerggorillaer i det fri, er i Bwindi Impenetrable National Park i Uganda. Her fandt man for fire år siden 302 af de sjældne menneskeaber. Sammen med fire forældreløse bjerggorillaer i et sanctuary i Congo, er den samlede kendte population med den nyeste optælling nu oppe på 786 individer.

72 mennesker fordelt på seks hold fra DR Congo, Rwanda og Uganda har på to måneder systematisk undersøgt over 1000 km i skoven og omhyggeligt indsamlet og optalt friske spor fra bjerggorillaerne. Genetiske analyser har korrigeret for eventuelle dobbelttællinger af både individer og grupper for at sikre det mest korrekte resultat af optællingen.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu så tydeligt kan se, at arbejdet med at sikre de truede abers levesteder bærer frugt,” siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær, Gitte Seeberg.

WWF’s danske afdeling har siden 1994 været aktiv i Virunga Massif, hvor trækulsproduktion, illegal skovhugst, voldelige konflikter og ulovlig handel med aberne har været tæt på at udrydde arten. På bare tyve år, fra 1960 til 1980, blev antallet af bjerggorillaerne halveret. Siden firserne har en omfattende indsats for at redde bestanden dog været med til langsomt at vende udviklingen

”For at beskytte bjerggorillaerne og den regnskov, som de er afhængige af for at overleve, har WWF bl.a. gennem to årtier plantet træer sammen med lokalbefolkningen uden for Virungaparken. De nye træer skal sikre, folk, der bor ved gorillaernes leveområder kan købe bæredygtigt produceret trækul i stedet for illegalt trækul fra Virunga Nationalparken. I alt er der blevet plantet over 10 millioner træer, og planen er, at arbejdet fortsætter, også efter vi forlader området,” fortæller Maj Manczak, der jævnligt besøger Virunga som WWF’s manager for skov og bæredygtig tømmerhandel i Østafrika.

This entry was posted in Uganda Nyheder. Bookmark the permalink.