Uganda Fakta

Uganda er en republik, der ligger i det østlige centralafrika. Landet grænser op til Kenya, Sydsudan, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda og Tanzania, foruden den store Victoriasø, som landet støder op af mod sydøst. Uganda strækker sig over et areal på 241.000 km2 og har ca. 28.200.000 indbyggere, med Kampala som hovedstad. Uganda har desuden mange naturresurser, frugtbar jord, et godt klima og en relativ veluddannet befolkning.

Udvikling

Efter landets selvstændighed i 1962 har udviklingen i landet været præget af en række borgerkrige med undertrykkelse af befolkningen og økonomisk uføre. Siden 1986 er der blevet indført politiske og økonomiske reformer, som har skabt stabilitet i landet. I dag er landet dog stadigvæk præget af at være blandt verdens fattigste lande.

Sprog

I Uganda tales der over 40 forskellige sprog, heriblandt en masse afrikanske stammesprog. Det officielle sprog er dog engelsk, og så er swahili og ganda også meget udbredt.

Religion

Ca 60% af landet befolkning er kristne og ca. 5% er muslimer, mens resten overvejende tilhører lokale etniske religioner eller mindre religiøse samfund. Den største kristne kirke har ca. 9 mio. medlemmer, efterfulgt af den anglikanske med ca. 4 mio. medlemmer. Derudover findes en række uafhængige afrikanske kirker

Sociale forhold

Inden præsident Idi Amins magtovertagelse var sundhedssystemet i Uganda relativt velfungerende, men mellem 1971-1986 steg fattigdommen drastisk. Siden 1986 er der dog sket store fremskridt, og fattigdommen er dermed blevet væsentligt reduceret. I 1990′erne skønnedes det at ca. 50% af befolkningen lå under fattigdomsgrænsen, mens at tallet i år 2000 var faldet til 34%. Siden da har der dog været en lille vækst i fattigdommen, og i år 2003 levede 38% under fattighedsgrænsen.  I Uganda har man dog lavet en omfattende plan for at bekæmpe fattigdommen, og det viser sig at have givet resultater.

Sundhedsforhold

Også i sundhedssektoren er der sket fremskridt. Uganda har i mange år været hårdt ramt af hiv og aids, som har været en af hovedårsagerne til den lave gennemsnitsalder. I 1991 lå smitteraten på ca. 20%, men i dag er den faldet til kun ca. 5-6%. Desuden er landet også plaget af sygdomme som lungebetændelse, tuberkulose, malaria og andre tropesygdomme. Enkelte af landets egne har desuden i år 2000 været udsat for en epidemi af Ebola-virusen.