Hvis Mau skoven bliver udryddet, dør Kenya

Hvis Mau-skoven bliver udryddet, dør Kenya”. Så simpelt er det ifølge forsker og modtager af Nobels Fredspris Wangari Maathai fra University of Nairobi. Fattigdom og klimaforandringer truer et af Østafrikas mest værdifulde skovområder, der forsyner store naturområder, millionbyer og landbrugsjord med vand. Derfor går LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet nu med i et storstilet forskningsinitiativ.

Mau-skoven i Kenya forsyner et landareal, der er ti gange større end Danmark, med vand. Skoven er det absolut vigtigste vandreservoir i et land, hvor kun en tiendedel af landet egner sig til dyrkning. Desværre er op mod en tredjedel af skoven på bare ti år ryddet pga. ukontrolleret skovhugst. Årsagerne hertil findes bl.a. i den underliggende fattigdom, dårlig lokal planlægning og forvaltning, manglende lov og orden, korruption og nu også tiltagende klimaforandringer.

Forskere fra Københavns Universitet, heriblandt fra LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet og Det Juridiske Fakultet, har derfor netop indledt et lovende samarbejde med Wangari Maathai Institute of Peace and Environmental Studies på University of Nairobi samt græsrodsbevægelsen Green Belt Movement, der har plantet over 40 millioner træer i Kenya. Ambitionen med det tværfaglige forskningssamarbejde er at foreslå konkrete løsninger på de konflikter, der truer lokalbefolkningens eksistens i dag uden at nedbryde naturgrundlaget for de kommende generationer. Universitetssamarbejdet sigter efter at finde en bæredygtig balance mellem lokalbefolkningens og skovens behov. Disse er i princippet de samme, men kenyanerne har ifølge den tidligere vicemiljøminister i Kenya, Wangari Maathai, i kampen for overlevelse glemt, hvor vigtigt det er at passe på deres natur.

- Vi tror, at forskningssamarbejdet kommer til at gøre en stor forskel for lokalbefolkningen. Med det nye Wangari Maathai Institute som motor vil vi sammen skabe ny, brugbar viden om, hvordan de livsvigtige skov- og naturområder kan beskyttes og forvaltes bedst muligt”, siger seniorrådgiver Peter Furu fra LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet og tilføjer: “Gennem en anvendelsesorienteret, tværfaglig forskningstilgang til de svære problemkomplekser omkring mennesker, miljø og fattigdom vil vi arbejde på løsninger, der er helhedsorienterede og bidrager til bedre sundhed både for lokalbefolkningen og skovens økosystemer. Samtidig vil projektet aktivt fokusere på konflikthåndtering, miljøforvaltning og klimaspørgsmål”.

Initiativet sker i regi af de to universiteters strategiske samarbejde, kaldet STRAPA:

- Det er vores håb, at det vil fungere som en rollemodel for tværfaglig, løsningsorienteret forskning mellem partneruniversiteter i syd og nord”, siger STRAPA koordinator Per Rasmussen,

Specialist i skovbrug og konflikthåndtering på LIFE, lektor Jens Emborg pointerer behovet for at skaffe yderligere midler:

- Mau-skoven har brug for intensiv behandling, og opgaven lige nu er at udvide kredsen af internationale donorer, der vil støtte dette spændende forskningsinitiativ, så vi kan komme op på en volumen, der reelt gør en forskel for mennesker og miljø i Kenya, siger han.

Klimaforandringer er primært skabt af landene i nord og giver højst sandsynligt bedre dyrkningsforhold her, mens de f.eks. i Afrika får katastrofale følger for et i forvejen sårbart kontinent. De negative konsekvenser for den fattige verden af den rige verdens ressourceforbrug blev diskuteret intenst på COP15, og der var enighed om, at den rige verden må kompensere den fattige. Danmark vil som følge heraf bruge 1,2 milliarder af bistandsmidlerne til at modvirke dette, erklærede Klima-, Energi- og Ligestillingsminister Lykke Friis sammen med Udviklingsminister Søren Pind ved et nyligt møde på Københavns Universitets Biovidenskabelige Fakultet (LIFE).

This entry was posted in Kenya Nyheder. Bookmark the permalink.