Investering i kvindelige småbønder kan halvere sult i verden

Det er både god forretning og god bistandspolitik at fokusere på bistand til småbønder, siger MS’ Trine Pertou Mach ved lancering af ny rapport fra ActionAid, som MS er en del af.

Investering i kvindelige småbønder er nøglen til at halvere sult og giver dobbelt så meget vækst som investering i andre sektorer. Det viser en ny rapport fra den internationale NGO ActionAid, som Mellemfolkeligt Samvirke (MS) er en del af. Rapporten “Fertile Ground” kommer ugen efter, at MS i sit høringssvar til udviklingsminister Søren Pinds nye udviklingsstrategi netop opfordrede ministeren til at fokusere privatsektorstøtten meget mere på de små landbrug.

“Når mere end en milliard mennesker sulter, må vi erkende, at der er noget helt galt i landbrugssektoren i udviklingslandene. Hverken udviklingslandenes regeringer eller donorerne prioriterer landbruget højt nok. Hvis ikke vi erkender småbøndernes og særligt de kvindelige småbønders potentiale for vækst og fremgang, så når vi ganske enkelt ikke FN’s 2015-mål,” siger forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke Trine Pertou Mach.

“Rapporten, vi udgiver i dag, viser, at 2,9 millioner fattige i Uganda kan løftes ud af fattigdom inden 2015, hvis Ugandas vækst i landbrugssektoren kan komme op på seks procent om året. I Kenya kan 1,5 millioner menneskers liv forbedres, hvis de nuværende landbrugsinvesteringer fordobles fra fem til ti procent. Her er virkeligt noget at gøre,” siger Trine Pertou Mach.

Ifølge “Fertile Ground” går mindre end én procent af landbrugsbudgettet i Malawi, Kenya og Uganda til kvindelige småbønder på trods af deres helt centrale bidrag til produktionen af mad. For internationale donorers vedkommende går så lidt som ti procent af deres landbrugsstøtte til kvinder. Det kommer oveni, at bistand til landbrug er reduceret kraftigt i de senere år. Støtten til afrikansk landbrug er faldet fra 15 procent af al bistand i 1990′erne til blot 4,2 procent i 2006.

“Verdens småbønder, hvor hovedparten er kvinder, står for 90 procent af den mad, der produceres i Afrika, og producerer cirka halvdelen af verdens madforsyning. En tredjedel af menneskeheden er afhængig af småbønders fødevareproduktion. Med deres potentiale for vækst er det derfor ikke bare god bistandspolitik, men også en god forretning at fokusere bistand på småbønderne,” siger Trine Pertou Mach.

This entry was posted in Kenya Nyheder. Bookmark the permalink.