Lene Espersen drøfter sikkerhed på Afrikas horn med ledere fra Kenya og Somalia

Udenrigsminister Lene Espersen mødes med politiske ledere i Kenya og Somalia. Bekæmpelsen af pirateri ud for Somalias kyst står højt på dagsordenen

Til trods for at store dele af Afrika det seneste årti har oplevet betydelig økonomisk og politisk fremgang, er der områder, hvor terrorister har fundet nye opholdssteder på kontinentet i takt med, at de sættes under pres andres steder, som f.eks. Afghanistan.

Det gælder bl.a. på Afrikas Horn, hvor der har været flere alvorlige terrorhandlinger de seneste år, og som derudover er hjemsted for et omfattende pirateri ud for Somalias kyst.

Udenrigsminister Lene Espersen havde derfor sikkerhed højt på dagsorden, da hun mødtes med politiske ledere fra Kenya og Somalia i Østafrika.

Udenrigsministeren mødtes med den kenyanske udenrigsminister George Saitoti for at drøfte mulighederne for et styrket samarbejde mellem Danmark og Kenya.

Kenya har en vigtig rolle for fred og stabilitet i den østafrikanske region, herunder Afrikas Horn, og er engageret i stabiliseringen af Somalia og fredsprocessen i Sudan.

Udenrigsministeren udtaler fra Nairobi: “Situationen i Somalia påvirker stabiliteten i hele regionen og har konsekvenser for den globale sikkerhed. Der er risiko for, at terrorgrupper finder fodfæste, og at pirater får frit løb. Vi vil øge vores engagement i Somalia, og Kenya er en vigtig partner for os. En politisk løsning er den eneste vej frem for Somalia, og det er derfor afgørende, at de regionale partnere støtter op om en fredelig, inklusiv og langvarig løsning.”

De to ministre drøftede også den fælles interesse i at løse problemet med pirateri i Adenbugten. Den høje risiko for pirateriangreb påvirker både aktiviteterne i havnen i Mombasa og de danske rederier. Udenrigsministeren lovede dansk støtte til styrkelsen af den kenyanske kystbevogtning og så frem til det fortsatte samarbejde.

Udenrigsministeren mødtes med East African Standby Force (EASF) til en drøftelse af sikkerhedsstrukturer på Afrikas Horn.

Danmark støtter den Afrikanske Unions fred og sikkerhedsstrukturer og har bidraget til opbygningen af EASF siden 2007. To danske militærrådgivere er udsendt til EASF, og det forventes, at den danske støtte til afrikanske udrykningsstyrker bliver opprioriteret bl.a. via globalrammen i de kommende år.

Det er målet, at de afrikanske fredsbevarende styrker skal styrkes til at kunne håndtere egne konflikter.

Under mødet med den kenyanske forsvarsminister Yusuf Haji drøftede udenrigsminister Lene Espersen det voksende problem med pirateri i regionen.

Udenrigsministeren drøftede det kenyanske ønske om et samarbejde mellem dansk og kenyansk forsvar om styrkelse af den kenyanske kystbevogtning.

Lene Espersen fremhævede den kenyanske indsats med at træne somaliske sikkerhedsstyrker i Kenya, og ministrene drøftede den stigende terrortrussel fra radikale grupper i Somalia. Udenrigsministeren fik et grundigt indtryk af de regionale sikkerhedsstrukturer og deres indbyrdes samarbejde.

Udenrigsministeren benyttede også lejligheden til at mødes med sin kollega fra Somalia, Mohamed A. Omaar, for at drøfte den seneste politiske udvikling i landet og perspektiverne frem mod overgangsperiodens ophør i august 2011.

Udenrigsministeren udtrykte bekymring for den manglende politisk fremgang med forfatningsprocessen, og understregede vigtigheden af en legitim og inklusiv proces fremover. Ministeren fremhævede den alvorlige sikkerhedssituation pga. den fortsatte dominans af den radikale gruppe Al-Shaabab i store dele af landet, og påpegede problemet med pirateri.

Lene Espersen forklarede om den øget danske samtænkte indsats i Somalia på baggrund af nyt Somalia politikpapir. Samtænkningen indebærer, at danske bistandseksperter vil samarbejde tæt med rådgivere udsendt fra eksempelvis Forsvaret, Rigspolitiet og Bagmandspolitiet i den danske indsats med at opbygge regional kapacitet til krisehåndtering og terrorbekæmpelse.

Den somaliske udenrigsminister fremlagde overgangsregeringens køreplan mod august 2011 og hilste den danske støtte velkommen.

Under sit besøg mødtes udenrigsministeren også med repræsentanter fra danske virksomheder i Kenya for at få et indtryk af de økonomiske muligheder i landet og mulighederne for øget dansk engagement.

Gruppen drøftede samtidig de bredere investeringsmuligheder og den økonomiske fremgang i Afrika, hvor årlige vækstrater på 6-10% varsler om en betydelig fremgang på de afrikanske markeder.

Mange internationale eksperter peger på, at flere ’tredjebølge vækstøkonomier’ forventes at være afrikanske, og danske virksomheder bør være med på vognen.

This entry was posted in Kenya Nyheder. Bookmark the permalink.