Mere indflydelse til kvinder i Kenya

MS deltager i DR’s store Danmarks Indsamling den 30. januar 2010, der i år har fokus på “Afrikas kvinder – Afrikas fremtid”. MS vil konkret bruge de indsamlede midler til at styrke kvinders politiske indflydelse og økonomiske muligheder i Kenya.
Tekst: Søren Bjerregaard, MS ActionAid Kenya

De fleste kenyanere er godt trætte af korrupte politikere og erhvervsledere, der ikke har blik for andet end magt og penge. Særligt tilsidesatte er kvinderne i et land, hvor 95 pct. af jorden ejes af mænd og under 10 pct. af beslutningstagerne er kvinder. Derfor vil MS bruge pengene fra Danmarks Indsamling 2010 til at styrke kenyanske kvinder – økonomisk, politisk og socialt.

Kvindernes levevilkår skal forbedres, og ligestilling skal på dagsordenen. Ikke kun for deres egen skyld, men fordi stærkere kvinder også er nøglen til højere levestandard, mindre korruption og et mere demokratisk Kenya. Når kvinder ejer viden og penge, deler de typisk med andre. For kvinderne er viden om egne rettigheder og om de politiske mekanismer nøglen til umiddelbare forbedringer og reel indflydelse.

Derfor støtter MS, at op mod 5.000 kvinder uddannes i politiske og sociale rettigheder, især for at sikre adgang til vand, sundhed og uddannelse. Desuden støtter MS en mediekampagne om indflydelse til kvinder og oprettelse af kvindegrupper, der trænes i at kræve deres ret og i at tjene penge på en bæredygtig og uafhængig måde.

Kvinder fattigst på landet
Over halvdelen af Kenyas kvinder og 80 pct. af husholdninger med en kvinde i spidsen lever under fattigdomsgrænsen. Det står værst til i landområderne, selv om 70 pct. af arbejdskraften i landbrugsproduktionen er kvinder.

På trods af gode intentioner og nationale målsætninger om ligestilling er Kenya et mandsdomineret og patriarkalsk samfund. De færreste politikere og erhvervsledere har reelt forsøgt at sikre mere indflydelse til kvinder. Fordomme mod kvindeligt lederskab, begrænsninger af kvinders rettigheder til jord, tidlige ægteskaber og kvindelig omskæring er blot nogle af de faktorer, der undertrykker kvinder.

Den kenyanske præsident har erklæret, at mindst 30 pct. i beslutningsorganer skal være kvinder, men den nuværende andel er både lokalt og nationalt kun på ca. 8 pct. Ringe koordination af regionale og lokale indsatser, manglende politisk vilje og uvidenhed om kvinders rettigheder har bremset de hidtidige forsøg på ligestilling i Kenya
Politikere stilles til ansvar
Beatrice Wanjiru og Grace Wangui arbejder for MS’ partnerorganisation KCODA. De to kvinder giver de lokale mandlige politikere skylden for ineffektivitet og korruption i den politiske styring af Østafrikas største slum, Kibera.

”Meget er inficeret med korruption. Byggeprojekter bliver måske sendt i udbud, men de ender ofte ved entreprenører, der støtter et bestemt byrådsmedlem. Der er ingen der følger op og ingen konsekvenser, hvis ikke opgaverne bliver løst ordentligt,” siger Grace Wangui.

Byrådene og de lokale bestyrelser for de store statslige udviklingsfonde er mandsdominerede. De gør ifølge Beatrice Wanjiru et elendigt stykke arbejde.

”Vi har brug for basale sundhedsydelser. Vi mangler toiletter og rent vand. De fleste i Kibera ved ikke, at de har ret til disse serviceydelser, og politikerne kan derfor slippe af sted med, at de ikke leverer det, de skal. Det er ikke godt nok, og det skal ændres”, siger hun.

Beatrice og Grace bruger meget tid på at vandre gyderne i Kibera tynde og oplyse folk om deres rettigheder. De forklarer beboerne, hvordan man søger skolepenge, hvordan man kan være med til at bestemme, om f.eks. gadelamper skal prioriteres frem for en tilbygning til skolen. Og så følger de op på de offentlige projekter. Hvis en statslig udviklingsfond har sat penge af til en toiletbygning, holder de øje med, om den rent faktisk bliver bygget og vedligeholdt.

5000 kvinder i målgruppen
MS samarbejder med 16 partnerorganisationer i Kenya og har udvalgt 5 af disse i forskellige distrikter i forbindelse med Danmarks Indsamling. Organisationen KCODA er en af dem. Hver organisationerne vil oprette en kvindegruppe og at træne ca. 1000 kvinder i at holde politikere og ledere ansvarlige samt motivere dem til at søge indflydelse og lederstillinger. Herudover vil grupperne få hjælp til at skabe bæredygtige indkomstgenererende aktiviteter.

Samtidig vil de lokale kvindegrupper blive kædet sammen med arbejdet i tre nationale kvindebevægelser, der står for at koordinere og øge det nationale fokus på ligestilling bl.a. igennem mediedebatter, kampagner og fortalervirksomhed, så projektet kan få effekt over hele landet.
.

This entry was posted in Kenya Nyheder. Bookmark the permalink.