Lemur

lemuren er en halvabe. Det er en abeart, som opstod før aber og menneskeaber. En halvabe som katta lemuren er så gammel, at den levede samtidig med dinosaurene.

Tidligere fandtes der halvaber mange steder i verden, men de fleste uddøde for mange år siden i konkurrencen med de rigtige aber.

I både Afrika og Asien findes der fortsat enkelte arter af halvaber. De har udviklet sig til at være nataktive for at undgå konkurrencen med dagaktive aber.

Katta lemuren og et væld af andre små lemurarter findes derimod kun på Madagaskar, og her er de dagaktive, for der lever ikke nogle aber, som konkurrere med dem. Det er endemiske arter, der i tusindevis af år har levet isoleret på øen Madagaskar. Der undgik de evolutionen, så de katta lemurer du kan se idag, ser ligesådan ud, som deres forfædre, der levede samtidig med dinosaurene. På Madagaskar opdager man selv den dag i dag nye lemurarter.

Lemur er dagaktiv og lever i grupper på 5-30 dyr. I regelen er det hunnerne, der er dominerende i sådanne grupper. Kattaen har på underarmene en kirtel, som udskiller et sekret til bl.a. markering af territoriet, men hannerne benytter også dette sekret på halen i deres indbyrdes kampe for at skræmme rivaliserende hanner væk.

Både kattaens hale og vokale lyde benyttes til at signalere med. Når kattaungerne fødes er ders øjne blå og ikke gulbrune som hos de voksne. Ungerne bæres rundt på ryggen af deres moder, men alle gruppens hunner med unger har fælles børnepasning, hvilket er med til at sikre overlevelseschancerne for ungerne.

Kattaen regnes i dag for at være stærkt udryddelsestruet, primært fordi ders naturlige levesteder ødelægges til fordel for landbrug og plantagedrift. Det er derfor vigtigt, at de zoologiske haver arbejder for at opretholde en genetisk sund bestand af kattaer.