Lion

Løven (Panthera leo) er en af de fire store katte i slægten Panthera, og et medlem af familien Felidae. Det er den næststørste levende kat efter tigeren – nogle hanner kan veje over 250 kg.

Vilde løver lever i gennemsnit 10 til 14 år, mens de i fangenskab kan leve i mere end 20 år. I naturen lever hanner sjældent mere end ti år, da de skader de pådrager sig ved konstant at slås med andre hanner væsentligt reducerer deres levetid.

De opholder sig typisk på savannen og på græssletter, selvom de kan søge til bushen og skove. Løver er usædvanligt sociale dyr sammenlignet med andre katte. En løveflok består af beslægtede hunner og unger, samt en mindre gruppe voksne hanner. Grupper af hunløver jager typisk sammen, og angriber normalt store hovdyr. Løver er øverst i fødekæden, og indgår som en vital del af økosystemet, selvom de også æder ådsler hvis muligheden byder sig. Løver jager normalt ikke mennesker, selvom der har været eksempler på at det er sket.

Visuelt kan hanløven let genkendes på sin manke. Løven, specielt hannens ansigt, er et af de mest letgenkendelige dyresymboler i menneskelig kultur. Der eksisterer afbildninger helt tilbage fra den senpalæolitiske epoke, fra stenhug og malerier fra Lascaux-hulerne og Chauvetgrotten til stort set alle oldtids- og middelalderkulturer hvor de har fremgået. Løven er også blevet meget brugt i skulpturer, i malerier, på nationalflag, og i moderne film og litteratur